Zpracování osobních údajů

Celé znění je trochu právničina, pokud se nás budete chtít zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mailu: holborn@holborn.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání reklamních sdělení

Správce osobních údajů:

HOLBORN GROUP s.r.o., Štěrboholská 1421/37, Hostivař, 102 00 Praha
email: holborn@holborn.cz

Udělujete tímto souhlas společnosti HOLBORN GROUP s.r.o. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

Účelem zpracování je:

  1. zasílání reklamních sdělení souvisejících s podnikatelskou činností HOLBORN GROUP s.r.o. na žádost subjektu osobních údajů.
  2. Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu vaší emailové adresy, kterou budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v zaslaném reklamním sdělení.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailingových služeb, který je ve smluvním vztahu s HOLBORN GROUP s.r.o. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Máte právo:

  1. Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,
  2. požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).