Kalkulačka úspor

Bydlíte-li ve starším domě, zřejmě ani vám nejsou cizí průvan, pocit chladu v místnostech a vysoké náklady každoročně vynakládané na vytápění. Obecně se tepelné ztráty pohybují u oken mezi 30 – 45 %, u zdiva 30 – 40 %, střechou se přijde o 15 – 20 %, podlahou 2 – 5 %. Vhodnou rekonstrukcí se může docílit snížení energetické náročnosti domu o cca 30 – 40%. Současně dojde k odstranění i mnoha doprovodných nežádoucích jevů, jako např. zatékání, různé praskliny apod. Samozřejmě platí, že čím je rekonstrukce komplexnější, tím jsou úspory vyšší.

V rámci předběžného zjištění vašich úspor jsme pro vás zpracovali KALKULAČKU ÚSPOR, která vám snadno zjistí vaše případné úspory za 5 a 10 let po celkovém zateplení objektu. Pro jednoduchost je počítáno s průměrným meziročním nárůstem cen 9,4% za posledních 7 let. Jediné co musíte zadat je celkový odběr tepla v GJ/rok (je obsahem výpisu vyúčtování platby za energie) a dále cenu za GJ v Kč ve vašem městě či kraji (tato se mění v závislosti na dodavateli tepla v rozmezí 400 až 800 Kč/GJ).

Kalkulačka úspor:

Výpočet se provádí ve dvou variantách:

  • a) po celkovém zateplení fasády, střechy a výměně oken
  • b) po celkovém zateplení fasády, střechy (tj. výměna oken již byla celá nebo z větší části provedena)

Reálné úspory z již provedených akcí:

Reference č. 1: Akce Oravská, Praha 10:  (PDF ke stažení)

      

Reference č. 2: Akce Pomořanská, Praha 8:  (PDF ke stažení)