Dotační tituly

 • Jaké mohu žádat dotace?
 • Na co mohu žádat dotace?
 • Jaké jsou podmínky?

 

Uvádíme pro vás stručný soupis dotačních programů právě platných či připravovaných, či již neaktuálních.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

 


PROGRAM PANEL 2013

(více info na www.sfrb.cz)

 • dotační titul od SFRB dle naříz.vlády č. 468/2012, běží od 11.1.2013
 • 210 mil. Kč vyčerpáno, jedná se o navýšení
 • možno použít pro opravy poruch domů, snížení energetické náročnosti domů, opravy balkonů, výtahů a společných prostor
 • určeno pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví
 • podpora formou nízkoúročeného úvěru od 1,09%
 • žádost je nutno podat před zahájením vlastních prací

ZELENÁ ÚSPORÁM II

(více info na www.sfrb.cz)

 • dotační titul od SFŽP
 • připraveno na rozdělení 28 mld. Kč (komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí – z toho 55% na rekonstrukce objektů k bydlení)
 • podpora bude postupně formou výzev vždy s termínem, oblastí a výší podpory
 • možno použít výhradně pro komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, které bude doloženo odborným posudkem a PENB stávajícího a nového stavu
 • předpokládaná výše dotace:
  • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
  • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů
 • určeno pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví
 • podpora formou zvýhodněného bankovního úvěru s bezplatnými zárukami
 • 1. výzva žádosti od srpna 2013 pro budovy veřejného sektoru

FN JESSICA – IPRM

(více info na www.sfrb.cz)

 • dotační titul od SFRB
 • k dispozici 600 mil. Kč od r. 2013, zdroj - strukturální fondy - lze využít pouze ve městech se schváleným IPRM (integrovaný plán rozvoje měst)
 • financování formou zvýhodněného úvěru až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách
 • příjemci mohou být města, obce, BD, SVJ, obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické osoby
 • otevření programu pro příjem žádostí – 7/2013
 • zahájení a poskytování úvěrů konečným příjemcům – 9/2013
 • podporované aktivity:
  • zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí
  • odstranění statických poruch nosných konstrukcí
  • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
  • rekonstrukce technického vybavení domu
  • výměny nebo modernizace lodžií, balkonů a zábradlí

OPŽP – jednotlivé výzvy

(více info na www.mzp.czwww.sfrb.cz)

 • dotační titul Operačního programu Životní prostředí od MŽP
 • vypisováno průběžně dle jednotlivých výzev v rámci Prioritních os
 • poslední výzva byla v rámci Prioritní osy 3 (podoblast 3.2.1 – snižování spotřeby energie – zateplení veřejných budov) na podporu zateplení veřejných budov s příjmem žádostí od 22.2. do 7.3.2013
 • na r. 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3 se zaměřením opět na podporu zateplování budov veřejného sektoru pro realizace, resp. čerpání po r. 2013

 

Pro aktuální informace a možnosti získání dotací prosím využijte kontaktů na naši společnost (telefon: +420 266 710 566, e-mail: holborn@holborn.cz).

Naši proškolení obchodní zástupci Vám zodpoví Vaše dotazy a také navrhnou možnosti využití dotací a podmínky při rekonstrukci Vašeho domu.