Dotační tituly

  • Jaké mohu žádat dotace?
  • Na co mohu žádat dotace?
  • Jaké jsou podmínky?

 

Uvádíme pro vás stručný soupis dotačních programů právě platných či připravovaných, či již neaktuálních.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

 


PROGRAM PANEL 2013

(více info na www.sfrb.cz)

  • dotační titul od SFRB dle naříz.vlády č. 468/2012, běží od 11.1.2013
  • 210 mil. Kč vyčerpáno, jedná se o navýšení
  • možno použít pro opravy poruch domů, snížení energetické náročnosti domů, opravy balkonů, výtahů a společných prostor
  • určeno pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví
  • podpora formou nízkoúročeného úvěru od 1,09%
  • žádost je nutno podat před zahájením vlastních prací

ZELENÁ ÚSPORÁM II

(více info na www.sfrb.cz)

  • dotační titul od SFŽP
  • připraveno na rozdělení 28 mld. Kč (komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí – z toho 55% na rekonstrukce objektů k bydlení)
  • podpora bude postupně formou výzev vždy s termínem, oblastí a výší podpory
  • možno použít výhradně pro komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, které bude doloženo odborným posudkem a PENB stávajícího a nového stavu
  • předpokládaná výše dotace:
    • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
    • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
    • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů
  • určeno pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví
  • podpora formou zvýhodněného bankovního úvěru s bezplatnými zárukami
  • 1. výzva žádosti od srpna 2013 pro budovy veřejného sektoru

FN JESSICA – IPRM

(více info na www.sfrb.cz)

  • dotační titul od SFRB
  • k dispozici 600 mil. Kč od r. 2013, zdroj - strukturální fondy - lze využít pouze ve městech se schváleným IPRM (integrovaný plán rozvoje měst)
  • financování formou zvýhodněného úvěru až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách
  • příjemci mohou být města, obce, BD, SVJ, obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické osoby
  • otevření programu pro příjem žádostí – 7/2013
  • zahájení a poskytování úvěrů konečným příjemcům – 9/2013
  • podporované aktivity:
    • zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí
    • odstranění statických poruch nosných konstrukcí
    • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
    • rekonstrukce technického vybavení domu
    • výměny nebo modernizace lodžií, balkonů a zábradlí

OPŽP – jednotlivé výzvy

(více info na www.mzp.czwww.sfrb.cz)

  • dotační titul Operačního programu Životní prostředí od MŽP
  • vypisováno průběžně dle jednotlivých výzev v rámci Prioritních os
  • poslední výzva byla v rámci Prioritní osy 3 (podoblast 3.2.1 – snižování spotřeby energie – zateplení veřejných budov) na podporu zateplení veřejných budov s příjmem žádostí od 22.2. do 7.3.2013
  • na r. 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3 se zaměřením opět na podporu zateplování budov veřejného sektoru pro realizace, resp. čerpání po r. 2013

 

Pro aktuální informace a možnosti získání dotací prosím využijte kontaktů na naši společnost (telefon: +420 266 710 566, e-mail: holborn@holborn.cz).

Naši proškolení obchodní zástupci Vám zodpoví Vaše dotazy a také navrhnou možnosti využití dotací a podmínky při rekonstrukci Vašeho domu.