Realizace

Vlastní realizace rekonstrukce objektu sestává z několika činností, které jsou dány v rámci předvýrobní přípravy v projektové dokumentaci. Tyto na sebe navazují dle předem stanoveného harmonogramu prací, aby jednotlivé postupy šly správně po sobě a neprodlužovaly tak zbytečně celou opravu objektu. Řízený sled prací se projeví hlavně v koordinaci při zpracování jednotlivých navazujících detailů. Proto je také dobré celou rekonstrukci svěřit jednomu generálnímu dodavateli u kterého je předpoklad zvládnutí této koordinace mezi různými dodavateli menších činností.

Činnosti prováděné v rámci výrobní etapy:

 • sanace a statické zajištění objektu
 • zateplení obvodového pláště včetně barevného řešení
 • výměna oken a vchodových sestav
 • rekonstrukce střechy včetně zateplení
 • klempířské prvky a hromosvodné soustavy včetně revize
 • rekonstrukce lodžií a balkónů (hydroizolace, dlažba, zábradlí)
 • rekonstrukce vstupů do objektu (schody, stříšky, schránky, zvonková tabla)
 • úprava soklových partií domu včetně zemních prací s opravou hydroizolace
 • úprava vnitřních společných prostor (výmalba, opravy podlah a schodišť)
 • zajištění rekonstrukce výtahů včetně revizí
 • návrh a zajištění celkové rekonstrukce vzduchotechnických zařízení
 • zajištění rekonstrukce elektroinstalací a dalších vnitřních rozvodů
 • návrh na vyregulování otopné soustavy včetně zajištění vlastního provedení regulačních opatření

 

Termosnímek po rekonstrukci

Termosnímek po rekonstrukci