Předvýrobní příprava

Před vlastní realizací nabízíme klientům tzv. kompletní předvýrobní přípravu. Pro své zákazníky zajišťujeme zpracování všech potřebných dokumentů, které jsou nezbytně nutné pro hladký průběh rekonstrukce a především pro úspěšné čerpání aktuálních dotačních titulů.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a společně s Vámi najdeme optimální řešení, které bude „ušité na míru“ přesně na Váš dům. Na tomto s námi spolupracují renomovaní a námi prověření energetičtí auditoři, autorizovaní projektanti a statici. Tato prověřená a profesionálně řízená spolupráce vede k tomu, že zjistíme skutečné potřeby Vašeho domu a na základě toho vypracujeme cenovou nabídku, která obsahuje pouze skutečně nutné práce k optimalizaci tepelně izolačních vlastností Vašeho domu, prodloužení jeho životnosti a v neposlední řadě jeho "zkrášlení".

Činnosti prováděné v rámci předvýrobní etapy:

  • odborné posouzení skutečného stavu domu
  • v případě potřeby zajištění statického posudku
  • konzultace a poradenství v oblasti aktuálních dotačních programů 
  • variantní návrh financování s případným využitím dotací
  • zpracování potřebných podkladů pro získání dotací (vč. administrativních úkonů - zpracování žádotsti)
  • zpracování energetického štítku a PENB (průkazu energetické náročnosti budov)
  • návrh nejefektivnější opravy s využitím výhodnější aktuální dotace
  • zpracování projektové dokumentace včetně variantního řešení barevnosti fasády
  • zajištění stavebního povolení včetně všech potřebných vyjádření

 

Termosnímek před rekonstrukcí

Termosnímek před rekonstrukcí