Financování

V rámci této činnosti jsme schopni našim zákazníkům zajistit a doporučit nejvhodnější způsob financování s variantním plánem financování a s návazností na možnost získání aktuálně dostupných dotací z nejrůznějších programů.

Činnosti prováděné v rámci zajištění financování:

  • posouzení stavu fondu oprav
  • posouzení plateb za energie (nutné za poslední 3 roky)
  • konzultace a poradenství v oblasti aktuálních dotačních programů
  • posouzení dalších splácených úvěrů a jejich možné refinancování spolu s novým úvěrem
  • návrh variantního financování s případným využitím dotací
  • zpracování podkladů pro získání dotací
  • návrh nejefektivnější financování s přihlédnutím na specifika domu
  • zajištění úvěrové smlouvy a případných právních služeb

 

Financování