Nová služba - hodnocení otop. soust.

Nová služba - hodnocení otop. soust.
23.08.2013

Nová služba - Vyhodnocení efektivity ročního provozu otopné soustavy.

Úprava topného systému – vyregulování otopné soustavy.

Také Vám po zateplení objektu klapají a hlučí ventily topných těles a lidé více větrají okny ? Pak vězte, že ve Vašem domě dochází k nekontrolovanému přetápění místností a pravděpodobně nebylo provedeno žádné vyregulování otopné soustavy, které by tomuto zabránilo.

Vlastním zateplením objektu s výměnou oken se docílí většinou úspory kolem  40 %, tj. sníží se spotřeba tepla. Z tohoto plyne, že je třeba upravit vytápěcí systém většinou snížením teploty dodávané topné vody, aby místnosti nebyly přetápěny – tím by zateplení ztratilo smysl, protože by nedošlo k předpokládané úspoře. Základním opatřením je upravení stávající většinou tzv. ekvitermní regulace zdroje vytápění (řízení dodávky tepla prostřednictvím teploty topné vody). Dalším krokem by měla být instalace termostatických ventilů, které zabrání přetápění místností a umožní využít pasivní solární zisky. Současně je nutno upravit hydraulické poměry v systému, jinak ventily nemusí fungovat správně – mohou právě hlučet či klapat. Obvykle se pak ještě na patě stoupaček osazují speciální armatury tzv. regulátory diferenčního tlaku, případně se každá stoupačka nebo celý systém ještě opatří oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami.

Celkové tepelné zisky mohou činit 50-80% celkových tepelných ztrát, přičemž poměr zisků a ztrát je v čase proměnný a úsporné vytápění lze zajistit jen vysoce účinnými automatickými regulačními procesy. To však vyžaduje seřídit instalovanou regulační techniku tak, aby mohla na tepelné zisky automaticky reagovat a řídila výrobu a distribuci tepla podle aktuální potřeby.

HOLBORN GROUP provádí pro své zákazníky tzv. Vyhodnocení efektivity ročního provozu otopné soustavy. Po vyplnění tabulky vstupních dat obdrží zákazník tří stránkové Vyhodnocení s návrhem opatření.