FN JESSICA – IPRM

15.04.2013

Dotační titul od SFRB:

 • k dispozici 600 mil. Kč od r. 2013, zdroj - strukturální fondy
 • lze využít pouze ve městech se schváleným IPRM (integrovaný plán rozvoje měst)
 • financování formou zvýhodněného úvěru až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách
 • příjemci mohou být města, obce, BD, SVJ, obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické osoby
 • otevření programu pro příjem žádostí - 7/2013
 • zahájení a poskytování úvěrů konečným příjemcům - 9/2013

Podporované aktivity:

 • zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí
 • odstranění statických poruch nosných konstrukcí
 • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • rekonstrukce technického vybavení domu
 • výměny nebo modernizace lodžií, balkonů a zábradlí