Aktuality

Rekonstrukce moderně

Rekonstrukce moderně
08.02.2018

Každá rekonstrukce je jedinečná a specifická. Mezi nejzajímavější se řadí ty, kde je spojení - cílevědomost investora, kvalitního projektu a také dotažení vizuální stránky architektem. Toto vše se sešlo na Praze 6, v ulici Stochovská. A my jsme rádi, že jsme jako generální dodavatel byli vybráni a mohli být součástí této rekonstrukce dvou bytových domů!

celá aktualita

Zelená se vám fasáda? Máme řešení!

30.11.2016

Systémové řešení na sanaci řas a plísní na fasádách

Jako profesionální firma často opravujeme fasády našich zákazníků. Řasy a plísně jsou častým problémem fasád, hlavně u zateplovacích systémů. Firma Caparol dodává kompletní zateplovací systémy. Nabízí i systémová řešení na důkladnou sanaci starých a zaplísněných zateplení domů. Na jejich produkty se můžeme spolehnout.

celá aktualita

Účast na semináři DMS-ČR

03.06.2015

Účast firmy Holborn na semináři "Efektivní bydlení v panelovém a nepanelovém domě" pořádaný sdružením DMS Česká republika (Družstevní marketingové sdružení Česká republika), kde naši zaměstnanci vedli tématický blok "komplexnost problematiky rekonstrukce domu", s důrazem na zákony o ochraně přírody a krajiny.

celá aktualita

Nová zelená úsporám 2015

10.05.2015

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

celá aktualita

Rekonstrukce domu - Jsme na začátku...

Rekonstrukce domu - Jsme na začátku...
10.11.2014

Před vlastní realizací nabízíme klientům tzv. kompletní předvýrobní přípravu. Pro své zákazníky zajišťujeme zpracování všech potřebných dokumentů, které jsou nezbytně nutné pro hladký průběh rekonstrukce a především pro úspěšné čerpání aktuálních dotačních titulů.

celá aktualita

Nová služba - hodnocení otop. soust.

Nová služba - hodnocení otop. soust.
23.08.2013

Nová služba - Vyhodnocení efektivity ročního provozu otopné soustavy.

celá aktualita

2. místo v soutěži regenerace JM

2. místo v soutěži regenerace JM
31.07.2013

HOLBORN GROUP se umístil na 2. místě v soutěži regenerace panelových domů. Investor obdržel finanční prémii jako příspěvěk na financování regenerace objektu.

celá aktualita

FN JESSICA – IPRM

15.04.2013

Dotační titul od SFRB:

  • k dispozici 600 mil. Kč od r. 2013, zdroj - strukturální fondy
  • lze využít pouze ve městech se schváleným IPRM (integrovaný plán rozvoje měst)
  • financování formou zvýhodněného úvěru až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách
  • příjemci mohou být města, obce, BD, SVJ, obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické osoby
  • otevření programu pro příjem žádostí - 7/2013
  • zahájení a poskytování úvěrů konečným příjemcům - 9/2013
celá aktualita