Aktuality

Nové webové stránky

29.03.2019

Vážení klienti,

celá aktualita

Rekonstrukce moderně, další inspirace

Rekonstrukce moderně, další inspirace
10.12.2018

Jsme rádi, že vám můžeme představit naší další referenci, kde se potvrdilo, jak je důležité pro úspěšnou rekonstrukci spojení - cílevědomost investora, kvalitního projektu a také dotažení vizuální stránky architektem.

celá aktualita

Rekonstrukce moderně

Rekonstrukce moderně
08.02.2018

Každá rekonstrukce je jedinečná a specifická. Mezi nejzajímavější se řadí ty, kde je spojení - cílevědomost investora, kvalitního projektu a také dotažení vizuální stránky architektem. Toto vše se sešlo na Praze 6, v ulici Stochovská. A my jsme rádi, že jsme jako generální dodavatel byli vybráni a mohli být součástí této rekonstrukce dvou bytových domů!

celá aktualita

Zelená se vám fasáda? Máme řešení!

30.11.2016

Systémové řešení na sanaci řas a plísní na fasádách

Jako profesionální firma často opravujeme fasády našich zákazníků. Řasy a plísně jsou častým problémem fasád, hlavně u zateplovacích systémů. Firma Caparol dodává kompletní zateplovací systémy. Nabízí i systémová řešení na důkladnou sanaci starých a zaplísněných zateplení domů. Na jejich produkty se můžeme spolehnout.

celá aktualita

Účast na semináři DMS-ČR

03.06.2015

Účast firmy Holborn na semináři "Efektivní bydlení v panelovém a nepanelovém domě" pořádaný sdružením DMS Česká republika (Družstevní marketingové sdružení Česká republika), kde naši zaměstnanci vedli tématický blok "komplexnost problematiky rekonstrukce domu", s důrazem na zákony o ochraně přírody a krajiny.

celá aktualita

Nová zelená úsporám 2015

10.05.2015

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

celá aktualita

Rekonstrukce domu - Jsme na začátku...

Rekonstrukce domu - Jsme na začátku...
10.11.2014

Před vlastní realizací nabízíme klientům tzv. kompletní předvýrobní přípravu. Pro své zákazníky zajišťujeme zpracování všech potřebných dokumentů, které jsou nezbytně nutné pro hladký průběh rekonstrukce a především pro úspěšné čerpání aktuálních dotačních titulů.

celá aktualita

Nová služba - hodnocení otop. soust.

Nová služba - hodnocení otop. soust.
23.08.2013

Nová služba - Vyhodnocení efektivity ročního provozu otopné soustavy.

celá aktualita

2. místo v soutěži regenerace JM

2. místo v soutěži regenerace JM
31.07.2013

HOLBORN GROUP se umístil na 2. místě v soutěži regenerace panelových domů. Investor obdržel finanční prémii jako příspěvěk na financování regenerace objektu.

celá aktualita

FN JESSICA – IPRM

15.04.2013

Dotační titul od SFRB:

  • k dispozici 600 mil. Kč od r. 2013, zdroj - strukturální fondy
  • lze využít pouze ve městech se schváleným IPRM (integrovaný plán rozvoje měst)
  • financování formou zvýhodněného úvěru až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách
  • příjemci mohou být města, obce, BD, SVJ, obchodní společnosti a ostatní právnické či fyzické osoby
  • otevření programu pro příjem žádostí - 7/2013
  • zahájení a poskytování úvěrů konečným příjemcům - 9/2013
celá aktualita